สายแก๊ส - สายใยไหม

$38.95 $52.00 -30%
Item Code: #453217907 :
Availability: In stock
Condition: New

Available Options:

Color:
Size chart
รายละเอียดสินค้า

สายแก๊สหรือสายใยไหมทนแรงดัน สำหรับส่งแก๊สหรือของเหลว

การประยุกต์ใช้งาน
    - ใช้ส่งลมหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิระหว่าง -5°C และ +65°C.
    - นิยมใช้ส่งน้ำ สารละลายเจือจาง หรือ ก๊าซ ในการเกษตร อุตสาหกรรม อุปกรณ์ลม และบ้านเรือน
    - เหมาะกับงานส่งลมในอุปกรณ์นิวเมติก เครื่องยิงแม๊ก ปืนลม และส่งลมในคอมเพรสเซอร์

 

คุณสมบัติ
    - ทนแรงดัน แรงดึงไดดี ทนสารละลายกรดหรือเบสเจือจางได้

Specification

Size and working pressure for Hi net hose

information